Členovia stavebnej
skupiny Delko:


BAUKOMPLEX s.r.o.

STAVBY-SK s.r.o.

Kontakty:

0903 714 708 - Realizácia, projekcia, technické záležitosti

0904 515 677 - Ekonomika, obchod, marketing

e-mail:
delko@zoznam.sk
delko@delko.sk
 
 
 
 
 
 
 
 

Oceňovanie a rozpočtovanie stavebných prác

Spoločnosť STAVBY - SK je oprávnená oceňovať stavebné práce a zostavovať kompletné stavebné rozpočty na základe osvedčenia - evidenčné číslo: AA-264 vydaného spoločnosťou CENEKON spol. s r.o.  podľa §14 ods. 9 zákona č.548/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.