Členovia stavebnej
skupiny Delko:


BAUKOMPLEX s.r.o.

STAVBY-SK s.r.o.

Kontakty:

0903 714 708 - Realizácia, projekcia, technické záležitosti

0904 515 677 - Ekonomika, obchod, marketing

e-mail:
delko@zoznam.sk
delko@delko.sk
 
 
 
 
 
 
 
 

Činnosť stavebného dozora

Vykonávame odborné vedenie stavieb a stavebný dozor prípadne technický dozor investora vrátane ekonomického riadenia a oprávnenosti výšky stavebných nákladov prípravy, projekcie a realizácie stavieb, právneho servisu prípravy až po odovzdanie.  

Doškolovacie stredisko EU - BA Virt RN 1,2 mil.


Telocvičňa - Gymnázium Nové Zámky RN 1,0 mil.


ČOV - Zlatná na Ostrove RN 11,0 mil.