Členovia stavebnej
skupiny Delko:


BAUKOMPLEX s.r.o.

STAVBY-SK s.r.o.

Kontakty:

0903 714 708 - Realizácia, projekcia, technické záležitosti

0904 515 677 - Ekonomika, obchod, marketing

e-mail:
delko@zoznam.sk
delko@delko.sk
 
 
 
 
 
 
 
 

Stavby pre obchod a služby

Čerpacia stanica HOFFER Komárno - Nová Stráž RN 1,8 mil.


ČS PHM Zlatná na ostrove-zmena stavby pred dokončením