Členovia stavebnej
skupiny Delko:


BAUKOMPLEX s.r.o.

STAVBY-SK s.r.o.

Kontakty:

0903 714 708 - Realizácia, projekcia, technické záležitosti

0904 515 677 - Ekonomika, obchod, marketing

e-mail:
delko@zoznam.sk
delko@delko.sk
 
 
 
 
 
 
 
 

Haly - Konštrukcia kovová

 

Realizujeme kompletné výrobné celky vrátane technologických zariadení podľa odvetvia výroby, vrátane inžinierskych sietí, ciest a komunikácií. Skladovej a manipulačnej techniky  požiarnej a zabezpečovacej techniky. Oceľové haly zateplené, nezateplené sklady stredné a ľahké akéhokoľvek rozmeru. V moduloch 6 až 8 m.

Zloženie klasickej výrobnej haly na pripravenom stavebnom pozemku s dostupnosťou inžinierskych sietí do 20 m.

 


Výrobný areál Šahy

Čalúnnicka dielňa


Stolárska dielňa


Expedičný sklad