Vykonávame odborné vedenie stavieb a stavebný dozor prípadne technický dozor investora vrátane ekonomického riadenia a oprávnenosti výšky stavebných nákladov prípravy, projekcie a realizácie stavieb, právneho servisu prípravy až po odovzdanie.  

Doškolovacie stredisko EU - BA Virt RN 1,2 mil.

Telocvičňa - Gymnázium Nové Zámky RN 1,0 mil.

ČOV - Zlatná na Ostrove RN 11,0 mil.