Realizujeme kompletné výrobné celky vrátane technologických zariadení podľa odvetvia výroby, vrátane inžinierskych sietí, ciest a komunikácií. Skladovej a manipulačnej techniky požiarnej a zabezpečovacej techniky. Oceľové haly zateplené, nezateplené sklady stredné a ľahké akéhokoľvek rozmeru. V moduloch 6 až 8 m.

Zloženie klasickej výrobnej haly na pripravenom stavebnom pozemku s dostupnosťou inžinierskych sietí do 20 m.

Výrobný areál Šahy

Čalúnnicka dielňa

Stolárska dielňa

Expedičný sklad