Čerpacia stanica HOFFER Komárno - Nová Stráž RN 1,8 mil.

ČS PHM Zlatná na ostrove - zmena stavby pred dokončením