Spoločnosť STAVBY – SK je oprávnená oceňovať stavebné práce a zostavovať kompletné stavebné rozpočty na základe osvedčenia – evidenčné číslo: AA-264 vydaného spoločnosťou CENEKON spol. s r.o.  podľa §14 ods. 9 zákona č.548/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.