Skladové nezateplené haly, haly pre pozberovú úpravu poľnohospodárskych produktov vrátane dodávky a montáže technologických zariadení.

Rekonštrukcie stávajúcich poľnohospodársky budov.